Các thế đất trong sách phong thủy

Bốn phía nhà toàn là nền đường, chủ nhân chắc chắn phải ngồi tù.
Đường đi trước nhà có hình cung, hình chữ S, gia nghiệp, không hưng vượng.
ấy là bảy thế đất kiêng kỵ không lý giải được, bởi phong thủy luôn có tính thần bí. Như bài trước chúng tôi đã trình bày, hai chữ phong thủy, dịch nôm na là gió và nước. Song chữ gió ở đây nên hiểu rộng là khí của đất, còn nước ở đây là mạch nước. Vì thế khi xem tướng đất, phải chú ý đến khí đất và mạch nước. Sách phong thủy viết rằng: “Họa phúc của dương trạch trước hết nhìn ở khí sắc. Phàm nhà cửa tuy cũ kỹ nhưng khí sắc sáng sủa, rực rỡ, ấy là đất thịnh vượng. Nơi khí sắc lạnh lùng, ảm đạm là đất xấu, ở sẽ lụn bại”. Tuy vậy cách xem tướng đất ở từng vùng không giống nhau. Thuật phong thủy trong việc chọn nền dương trạch đất làm nhà có hàng loạt bài tướng pháp rất phức tạp, song chúng ta chỉ cần nắm những điểm cốt yếu nhất. Ở vùng núi thì long mạch và sơn thế (đó là thế núi) quyết định hết thảy, bởi thế núi có thể đón gió, chắn gió, có thể tụ khí, tán khí. Mạch nước ảnh hưởng đến mùa màng, đời sống của con người và vạn vật. Ở Việt Nam ta, nếu nơi nào thế núi chắn được gió bấc và đón được gió nồm nam tức là thuận về khí, cũng tức là tốt về sơn thế. Ở đây có suối trong lành, sông uốn khúc như rồng lượn là thuận về long mạch. Mạch lớn, thế lớn tất khí lớn. Khí mạch vẹn cả đôi đường mới là đất phúc. Sách dạy như sau: “Trong trùng điệp đồi núi phải chọn nơi rộng rãi, bằng phẳng, bốn mặt kín đáo, tránh nơi trống trải, thùng trũng, tức là đất tàng phong đắc khí. Xem mạch địa sơn (đất vùng núi) mạch khí trọng ở thủy nguồn nước. Ở bình nguyên, nơi nào đất nổi cao hơn một tấc là long mạch. Phàm đến đồng bằng, chỗ nào sông uốn tức đó là chân long. Ở đất bằng xem thủy, thủy thần vượng ở mạch”.
Tôi khảo sát thực tế ở các tỉnh đồng bằng thấy các làng lớn đều chọn thế đất chân long để ở và các ông thầy địa lý đặt âm trạch mồ mả cho tổ ông các dòng họ lớn đều chọn thế chân long cả.
Tin văn hóa
Tạo điều kiện cho nông nghiệp, nông thôn phát triển. Từng bước thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Cũng cần nghiên cứu, tìm cho Đa Hội một hướng đi để giữ vững, phát huy nghề truyền thống và ổn định đời sống cho nhân dân làng nghề.
Cao Thông – Việt Hùng- xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV138-(262)1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *