Kết cấu: Nhà nằm mé Đông dòng chảy

hoặc đường đi mà phía Tây nhà ở có núi án ngữ (H.479).

–   Phán đoán: Với kết cấu phong thủy này, rất có lợi cho sự trưởng thành phát triển của con cái gia chủ và phần nhiều giúp phát triển tài năng về lĩnh vực âm nhạc và văn học.

Với những ngưòi lớn sông trong nhà, nếu kinh doanh các ngành nghề như cơ khí, gang thép, sành sứ hoặc công
nghiệp chế tạo vật dụng chứa đựng thi phần nhiều có thể phát triển được sự nghiệp lâu bền, chiếm thị phần rộng lớn.

Ngoài ra, nếu theo dõi nghiệp biểu diễn nghệ thuật (ca hát, kịch trường, điện ảnh v.v…) hoặc làm nghề luật sư đều có thể nhanh chóng thành nhân vật nổi tiếng, khiến tài năng càng được phát huy.

Bắc – Kết Cấu:    Nhà nằm mé Đông Bắc dòng chảy hoặc đưòng đi mà phía Tây Bắc ngôi nhà có núi án ngữ (H.480).

–   Phán đoán: Với kết cấu phong thủy này thì những người đàn ông sống trong nhà phát huy Bắc đươc mối  giao  hòa với mỗi người và nâng cao khả năng lãnh đạo, tính cách có xu hưống quả đoán và cương nghị, thích hợp đóng vai trò lãnh đạo. Bởi vậy, là ngưòi công vụ sẽ thường biểu hiện xuất sắc, dễ được đề bạt.

Nhưng nên tránh kinh doanh các mặt hàng thổ, mộc và kim loại, bởi dễ tổn thất vô nghĩa.

–    Kết cấu: Nhà nằm mé Đông dòng chảy hoặc đường đi mà phía Bắc ngôi nhà có núi án ngữ (H.481).

–    Phán đoán: Với kết cấu phong thủy này, nêu người nắm quyền điểu hành gia nghiệp là đàn ông trẻ hay trung niên và hành nghề lâm nghiệp, tiêu thụ đồ gỗ, làm nghề xuất bản, buôn bán dụng cụ thể thao v.v.v. Sẽ có thể thu lợi lớn.

Nhưng về đường tình cảm của gia chủ thường có hiện tượng “khoái tìm của lạ” nên phải hết sức kiềm chế, phòng tránh những chuyện đánh ghen nguy hiểm.

–     Kết cấu: Nhà nằm mé Đông dòng chảy hoặc đường đi mà phía Đông Bắc ngôi nhà có núi án ngữ (H.482)

–     Phán đoán: Vối kết cấu phong thủy này, nhất là đối vói quá trình trưởng thành của con cái trong nhà sẽ gây trở ngại lớn, tạo cho họ tính ham chơi lười làm, mà có làm cũng “sáng rửa cửa, trưa mài đục”. Phần nhiều sau khi gặp phải dầy vò thất bại, không chịu rút kinh nghiệm tìm ra bài học phòng tránh.

Ngoài ra, còn ảnh hưởng không tốt tới chức năng hệ hô hấp của cơ thể, dễ mắc chứng viêm phế quản hoặc chứng ho mãn tính.

–     Kết cấu: Nhà nằm mé Đông dòng chảy hoặc đưòng đi mà phía Đông ngôi nhà có núi chắn (H.483).

–     Phán đoán: Với kết cấu phong thủy này, rất có lợi cho con trai đang tuổi lớn, tính tình trở nên hiền hòa, tướng mạo khôi ngô thanh tú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *