Ra mắt Ban chấp hành Đoàn VTV24 Phúc được tín nhiệm bầu làm bí thư

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn VTV24. Phúc được tín nhiệm bầu làm bí thư. Vì vậy rất mong: các anh chị đang làm Đoàn các đơn vị, trường học, doanh nghiệp,… chúng ta hãy kết nối dưới đây. Hi vọng sẽ có những hoạt động thú vị cho các bạn trẻ trog thời gian tới ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *