Chỉ có mỗi cầm tay thôi, nhưng anh vẫn không thể! , Chẳng dám nói một câu thôi “yêu em đã lâu rồi!” , Tình đơn…

Chỉ có mỗi cầm tay thôi, nhưng anh vẫn không thể!
Chẳng dám nói một câu thôi “yêu em đã lâu rồi!”
Tình đơn phương chắc không còn gì đau đớn hơn
Xót xa chịu hết trong lòng bởi một người…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *