Hôm nay chúng con thật hoan hỷ và viên mãn hơn 1

Hôm nay chúng con thật hoan hỷ và viên mãn hơn 1.000 xuất cơm chay. Phát cho những bệnh nhân trước cổng bệnh viện TW huế.
Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp tất cả. Nguyện cầu cho thiên hạ thái bình chúng sanh được an lạc.
Phương danh quý phật tử phát tâm.
Mệ nở. 100.000vnd
Phật tử hồng thái. 500.000vnd
Phật tử hồng đoàn. 500.000vnd
Phật tử Diệu Huyền. 300.000vnd
Sau đây là hình ảnh làm việc hăng say và vui vẻ của chúng con.

10 thoughts on “Hôm nay chúng con thật hoan hỷ và viên mãn hơn 1”

  1. NAM MÔ MẸ HIỀN QUÁN ÂM CỨU KHỔ CỨU NẠN
    Con kính chúc quý Thầy thân tâm an lạc nhiều sức khỏe xin tri ân quý Thầy luôn chia sẻ tình thương đến bà con đang khó khăn

Leave a Reply to Yến Như Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *