” Dù yêu thương Anh ấy có đôi lúc mệt mỏi, có đôi lúc điên cuồng, có nhiều lúc hoảng loạn

” Dù yêu thương Anh ấy có đôi lúc mệt mỏi, có đôi lúc điên cuồng, có nhiều lúc hoảng loạn. Nhưng với chúng tôi, yêu thương Anh ấy là tình cảm đáng để trân trọng nhất. Vì chúng tôi đã nhìn thấy những thứ tốt đẹp mà anh ấy mang lại “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *