Những điều quan trọng nhất để đội nhóm vững mạnh

Làm việc theo nhóm có thể cung cấp sức mạnh tập thể và quyền lực ở cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Cho dù bạn đang quản lý team của mình trong công việc hay gì đi chăng, các đội mạnh có thể giúp nhóm của bạn có hiệu quả hơn và tạo ra một môi trường thân thiện, cởi mở hơn. Bởi thấm nhuần những thói quen việc theo team tích cực, bạn có thể xây dựng một nhóm mạnh mẽ mà có thể giải quyết, ngay cả những công việc khó khăn nhất.
Giao tiếp
Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của đội nhóm tốt là giao tiếp cởi mở. Mỗi thành viên trong nhóm phải có khả năng giao tiếp với phần còn lại của nhóm để cập nhật dự án, câu hỏi, ý tưởng và đầu vào nói chung. . Một nhóm nghiên cứu khuyến khích giao tiếp cởi mở cho phép mọi người để có thể chia sẻ ý tưởng và ý kiến của họ mà không sợ hãi.
Sự tôn trọng
Đối với một đội là một nơi thoải mái và an toàn cho tất cả các thành viên, mỗi người phải tôn trọng người khác. Thành viên nên tôn trọng mọi khía cạnh của các thành viên khác, mặc dù họ có thể không đồng ý với nó: ý tưởng, khả năng giao tiếp, nền, tôn giáo, phong cách làm việc và truyền thống văn hóa. Bởi vì một đội vĩ đại đòi hỏi phải giao tiếp cởi mở, tôn trọng có thể tạo ra sự tin tưởng rằng sẽ cho phép các thành viên có quan hệ tốt.
Sự hợp tác
Đối với một đội ngũ, tất cả mọi người hiểu được vai trò của họ là gì và làm thế nào để sử dụng nó để góp phần vào thành công của đội. Tùy thuộc vào các nhóm, các vai trò có thể đơn giản như cung cấp hỗ trợ và tinh thần; một đội bóng tốt chức năng sử dụng các kỹ năng bổ sung của mỗi người. Mỗi thành viên của đội nên hiểu rằng một phần của tất cả mọi người trong dự án là giá trị ngang nhau. Để sự hợ tác được tốt hơn thì nên tạo ra sự nhất quán ví dụ như có thể mặc những mẫu áo nhóm đẹp
 
Giải quyết vấn đề
Một nhóm nghiên cứu có hiệu quả phải xây dựng chiến lược riêng của mình giải quyết vấn đề và quản lý xung đột. Chiến lược này sẽ khác với đội nhóm dựa trên tình hình và các thành viên cá nhân; nhóm, cá nhân phải làm việc ra các phương pháp giải quyết vấn đề mà làm việc tốt nhất cho nó. Khi các thành viên nhóm của bạn có thể làm việc thông qua các rào chắn lại với nhau, nhóm nghiên cứu sẽ có thể hoạt động trơn tru ngay cả trong lúc khó khăn.
 
Mục đich chung
 Khi tất cả mọi người là sử dụng khả năng của mình để làm việc hướng tới một mục tiêu chung, kết quả là lớn hơn những nỗ lực của một người duy nhất. Trong một đội mạnh, lợi ích của các mục tiêu chung đến trước khi các ưu đãi và lợi ích của các thành viên cá nhân. Mục tiêu cũng góp phần vào một hoạt động trơn tru; nhóm có thể giải quyết vấn đề và bất đồng bằng cách xác định những gì là tốt nhất cho đội bóng và các mục tiêu cuối cùng.
Tham khảo :

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *