Đổi tên viện vật liệu xây dựng

Ngày 1 tháng 3 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 32/1999/QĐ-TTg, bổ sung Viện vật liệu xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng vào danh sách các cơ quan nghiên cứu – triển khai khoa học và công nghệ gọi tắt là viện của Nhà nước đã nêu trong quyết định 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ và đổi tên thành Viện khoa học công nghệ vật liệu xây dựng. Ông Thái Duy Sâm Viện trưởng Viện khoa học công nghệ vật liệu xây dựng cho biết, Viện sẽ nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tiếp tục hoàn thành đề án phát triển Viện đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, để phát huy được hiệu quả hoạt động trong cơ chế mới.
Tin nhắn
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, thực hiện vốn đầu tư Xây dựng Cơ bản cả nước trong tháng 2 năm 1999 bằng 4,3% nếu tính cả tháng 1 và tháng 2 thì bằng 10,4% kế hoạch cả năm Trung ương đạt 10,8%, địa phương đạt 9,4% cao hơn mức thực hiện 2 tháng của năm 1998. Các Bộ có khối lượng thực hiện lớn chủ yếu là các dự án nhóm A, B và các dự án chuyển tiếp là Nông nghiệp và phát triển nông thôn là 12,3%, giao thông vận tải là 11,4%. Các Bộ đạt thấp là Văn hóa thông tin là 5%, Thủy Sản là 4,6%… Đây là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài có vốn nước ngoài với diện tích xây dựng là 15,340 mét vuông.
ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp giấy phép đầu tư cho công ty Hi – Tech Corpartion xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp máy vi tính, chế tạo lưới in bản mạch điện tử, các cấu kiện, thiết bị điện – điện tử tin học, thiết kế và phát triển phần mềm, phần cứng trong công nghệ tin học.
Tháng 1 năm 1999 tỉnh Bắc Kạn đã giải quyết 75 hồ sơ giao đất cho các đơn vị cơ quan ở thị xã Bắc Kạn với tổng diện tích là 556.083 mét vuông để xây trụ sở làm việc: Hai năm từ năm 1997 đến năm 1998 tỉnh cũng đã giải quyết cho 17 doanh nghiệp thuê với 445.928 mét vuông đất kinh doanh, cấp quyền sử dụng đất cho 20 cơ quan, với diện tích là 4.964.834 mét vuông.
Sau khi động thổ khởi công nhà máy lọc dầu số 1 đầu năm 19998, những công trình đường giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, công tác giải tỏa… đã và đang được xây dựng đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp lọc hóa dầu đầu tiên của cả nước. Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin liên lạc hiện tại cho Khu công nghiệp bằng nguồn vốn ODA giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2000 với tổng vốn đầu tư là 8 triệu đô la Mỹ và dự án nhà máy lọc dầu số 1 sẽ đầu tư là 150 triệu đô la Mỹ cho công tác san ủi mặt bằng, đặt hàng thiết bị công nghệ thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu dự án.
Công bố dự thảo lần I quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình
Ngày 3 tháng 3, Viện khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức hội thảo công bố dự thảo lần I quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. Trước khi diễn ra hội thảo, dự thảo quy chuẩn lần I đã được gửi đến 42 chuyên gia đầu ngành về cấp thoát nước. Mặc dù còn một số vấn đề về tên quy chuẩn, các chương mục trong quy chuẩn, tính phù hợp của quy chuẩn trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, thống nhất các thuật ngữ, đơn vị đo lường, danh mục các tiêu chuẩn tham chiếu… Nhưng, các chuyên gia đều đánh giá cao dự thảo và đóng góp nhiều ý kiến bổ sung. Dự kiến, từ nay đến tháng 7 năm 1999 Viện sẽ sớm hoàn chỉnh dự thảo lần 2, lần 3… và thông qua Hội đồng khoa học Bộ xây dựng để sớm ban hành theo đúng kế hoạch.
Minh Quang – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *