Sự bùng nổ của kiến trúc làm thay đổi diện mạo các đô thị- phần 3

Tuy nhiên, trong lĩnh vực kiến trúc, vẫn còn nhiều bất cập về cơ chế quản lý, mặc dù rất cố gắng nhưng các văn bản luật pháp vẫn thiếu, không đồng bộ, thủ tục rườm rà, bộ máy cồng kềnh,... Read More