Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị khánh thành bể bơi khu đô thị mới định công

Ngày 12 tháng 5 năm 2001 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị mới Định Công. Đây là một công trình nằm trong quần thể kiến trúc khu Công viên cây xanh thể thao Định Công và là một trong... Read More