Không được phép xây dựng những công trình văn hóa kém chất lượng

Nhân việc công trình biểu tượng tỉnh Cà Mau tạm thời bị đình chỉ thi công bài đăng trên báo xây dựng số ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 4 năm 1999, tại Hà Nội, báo xây dựng đã có cuộc gặp gỡ... Read More