Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà – đất ở Đắc Lắc

Một lĩnh vực khá nổi cộm lâu nay đã gây nhiều phiền hà rắc rối cho nhân dân và các tổ chức đó là các vấn đề: giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở... Read More