Giải thể công ty đá Khánh Hòa hàng trăm công nhân đi về đâu? – Phần 3

Người lao động kiến nghị gì? Chính từ thực tế trên mà ngày 12 – 9 – 1998 sau khi nhận được thông báo, Giám đốc Lê Bền đã có Tờ trình gởi Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban đổi mới quản lý doanh... Read More

Giải thể công ty đá Khánh Hòa hàng trăm công nhân đi về đâu? – Phần 2

Phải chăng quít làm cam chịu? Được biết, lý do chủ yếu mà Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh dựa vào để làm căn cứ đề xuất biện pháp giải thẻ chính là tình trạng “bị bao vây” bởi... Read More

Giải thể công ty đá Khánh Hòa hàng trăm công nhân đi về đâu? – Phần 1

Tại thông báo số 297/TB/UB của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty đá Khánh Hòa là một trong 4 doanh nghiệp Nhà nước được đưa vào diện phải giải thể. Đối với các doanh nghiệp liên tục làm ăn thua lỗ... Read More