Hướng tới trở thành viện Hàn Lâm khoa học công nghệ xây dựng – Phần 4

Về phát triển lực lượng: 35 năm qua là một quá trình Viện liên tục phát triển. Từ chỗ chỉ có trên 20 cán bộ đến nay đội ngũ cán bộ Công nhân viên đã trên 200, trong đó 2/3 có trình độ đại... Read More

Hướng tới trở thành viện Hàn Lâm khoa học công nghệ xây dựng – Phần 3

Quá trình phát triển Viện 35 năm qua cũng là quá trình các cán bộ khoa học liên tục viết các sách chuyên đề kỹ thuật, báo cáo khoa học. Nhiều cán bộ khoa học của Viện đã xuất bản trên 10 đấu... Read More

Hướng tới trở thành viện Hàn Lâm khoa học công nghệ xây dựng – Phần 2

Công nghệ sản xuất các Vật liệu xây dựng như gạch đất vôi, gạch vôi xỉ, gạch bloc xi măng. Những vật liệu này được áp dụng rộng rãi trong những năm 70 ở miền Bắc. Công nghệ sản xuất các... Read More

Hướng tới trở thành viện Hàn Lâm khoa học công nghệ xây dựng – Phần 1

Ngày này cách đây 35 năm (18 – 11 – 1963 – 18 – 11 – 1998), Chính phủ quyết định thành lập Viện thí nghiệm Vật liệu xây dựng, tiền thân của viện Khoa học công nghệ xây dựng ngày nay. Quá trình... Read More