Asean “Bảo đảm an ninh lương thực để ổn định và phát triển”

Giới thiệu Việt Nam trong nghiệp an ninh lương thực (ANLT) với các nước ASEAN để tìm kiếm các khả năng đầu tư, hợp tác giữa các nước trong hiệp hội về an ninh lương thực, trao đổi kinh nghiệm... Read More