Phán đoán: Căn phòng toạ Đông hướng Tây, trong Ngũ hành thuộc “Mộc trạch”

Phán đoán: Căn phòng toạ Bắc hưóng Nam, trong Ngũ hành thuộc “Thuỷ trạch”. Căn cứ thuyết Ngũ hành trong “Hà đồ” thì 1 và 6 hợp thành Thuỷ, thuỷ hợp vối “Thuỷ trạch”, vi thế phải ưu tiên... Read More