Kết cấu: Đường phố hoặc dòng nước chảy gần toà nhà ở, hình thành thế “Tam chiết thuỷ cách”

–   long kinh”, thì bô” cục đường phố hoặc dòng nưốc chảy hình chữ “Chi” (dích dắc chữ chi) này từ nơi xa ngoằn ngoèo bò tói ôm lấy ngôi nhà, phần nhiều là mang lại phúc khí cho gia... Read More