Khoảng đất trống trước nhà (Minh đường) hình Văn khúc giống như mày ngài

Phán đoán: Sao phá quân trong thần thoại thiên văn cổ đại, được coi là ác quỷ do hôn quân Trụ vương hoá thân thành. Người xưa rất coi trọng thiên (trời) và đất (địa), về địa mạo học trong... Read More