ÔM NHAU THÍCH CỰC!, Kể từ khi có bọn nhắng nhít CP CK, cái ôm dành cho chúng nó là điều không thể thiếu mỗi ngày

ÔM NHAU THÍCH CỰC! Kể từ khi có bọn nhắng nhít CP CK, cái ôm dành cho chúng nó là điều không thể thiếu mỗi ngày. ?‍?‍?‍? Ngã đau, chạy đến quằn quại nhăn nhó ôm bố mẹ (dù đau cũng nhè nhẹ... Read More

“Cơ hội chỉ đến một lần, ngại gì mà không thử”, Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và cho em lời khuyên về những…

“Cơ hội chỉ đến một lần, ngại gì mà không thử” Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và cho em lời khuyên về những chuyện đã qua. Giờ thì…hóng cho hết tháng 3 nào ? ... Read More